Tin tức sự kiện

Trong ngành

Trong tỉnh

Đảng Đoàn

Chuyển đổi số ngành NN

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

XD Nông thôn mới

Nông nghiệp sạch

Thị trường nông sản

Thông tin tuyên truyền

Cải cách hành chính

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Văn bản mới

1. V/v lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2022
2. Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025  

Công bố thông tin

1. Thông báo số 62/TB-SNN ngày 21/6/2022 về việc tuyển dụng viên chức năm 2021
2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quan trắc cảnh báo môi trường để phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản năm 2022 của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
3. Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin Viêm da nổi cục tiêm phòng cho đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH