,

Bưởi

Ruồi đục quả hại cam quýt (Bactrocera dorsalis)

1. Đặc điểm nhận biết

- Trưởng thành là một loại ruồi to hơn ruồi nhà, cơ thể có màu vàng, cánh trong, khi đậu 2 cánh giang ngang vuông góc với thân.

2. Đặc điểm phát sinh, gây hại

- Ruồi dùng ống đẻ trứng chích sâu vào trong thịt quả, đẻ trứng thành từng ổ ở những quả chín và bắt đầu chín. Sâu non nở ra phá hoại phần thịt quả, làm quả bị thối, ủng và rụng.

 3. Biện pháp phòng trừ

- Thu dọn hết quả rụng trên vườn, chôn sâu xuống dưới đất.

- Thu hoạch quả kịp thời.

- Phun phòng trừ trước khi thu hoạch một tháng bằng hỗn hợp 5% bả Protein +1% Pyrinex 20EC, mỗi cây phun 50ml (tương đương 1m2, thời gian trong khoảng 5-6 giây) tập trung vào nơi có nhiều lá, tiến hành phun định kỳ tuần 1 lần đến thu hoạch  xong; Dùng một số thuốc: Basudin, Vibam, Padan 3G xử lý xung quanh gốc cam quýt để diệt nhộng.