,

Cây công nghiệp/Cây lâm nghiệp

Học liệu khuyến nông: Hướng dẫn trồng thâm canh giổi ghép ăn hạt

Cây giổi ghép trồng chỉ sau 3 năm là cho thu hoạch. Hạt giổi là sản phẩm gia vị cao cấp, giá thị trường 1,2-1,5 triệu đồng/kg hạt khô. Trồng giổi lấy hạt mở ra một hướng kinh tế mới cho bà con miền núi phía Bắc, Tây Nguyên. Thạc sỹ Lê Văn Quang, chuyên gia giỏi của Viện Nghiên cứu Lâm sinh hướng dẫn trồng thâm canh giổi ghép ...