,

Dữ liệu nông nghiệp

Chuyên mục Khuyến nông hôm nay: Hướng dẫn sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP

Để giúp người trồng chè nắm được những nội dung cơ bản đối với sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP, từ đó áp dụng làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và nâng cao thu nhập. Trong Chuyên mục Khuyến nông hôm nay, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV hướng dẫn một số nội dung cơ bản khi thực hiện sản ...

Hướng dẫn Kỹ thuật chăm sóc và biện pháp phòng trừ một số côn trùng, sâu bệnh hại lúa vụ mùa

Để giúp người trồng lúa thực hiện tốt việc chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế vụ lúa mùa. Trong Chuyên mục Khuyến nông hôm nay, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và biện pháp phòng trừ một số côn trùng, ...