,

✍ Chủ trương, giải pháp giúp mặt hàng nông sản tiêu thụ tốt hơn trên các nền tảng sàn thương mại điện tử

HỎI:

Hiện nay, một số sàn thương mại điện tử về nông sản, đặc sản vùng miền như postmart.vn, voso.vn đã có bày bán một số sản phẩm của Tuyên Quang, chúng ta cũng có sàn thương mại điện tử santmdttuyenquang.gov.vn, tuy nhiên, số lượng bán hàng nông sản qua sàn thương mại điện tử vẫn hạn chế. Nhiều người mua hàng nông sản vẫn ưa thích mua bằng cách gọi, liên hệ trực tiếp với người bán. Như đã biết, với sự tiến bộ vượt bậc của mạng xã hội, ứng dụng online thì nhiều người, đặc biệt là những người trẻ, thanh niên đa số có thói quen sử dụng các ứng dụng phổ biến như Tiktok, Shoppee… để mua mặt hàng gia dụng phục vụ cuộc sống hàng ngày. Vậy, kính mong đồng chí lãnh đạo tỉnh cho biết, tỉnh đã chủ trương, giải pháp như thế nào để có thể giúp mặt hàng nông sản tiêu thụ tốt hơn trên các nền tảng sàn thương mại điện tử hiện nay và đáp ứng được nhu cầu lớn của xã hội?

TRẢ LỜI:
  • Trong những năm qua cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, phương thức mua và bán hàng thông qua các sàn thương mại điện tử cũng rất phát triển; trước sự phát triển đó năm 2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày ngày 28/12/2021 Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nông nghiệp, nông thôn và đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu khi có dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
  • Kết quả đến nay: Các ngành Nông nghiệp và PTNT; Công Thương, Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh đã kết nối, hỗ trợ đưa các sản phẩm nông sản chủ lực, các sản phẩm được chứng nhận OCOP của tỉnh lên sàn thương mại điện tử: Postmart.vn; Voso.vn; sàn thương mại điện tử santmdttuyenquang.gov.vn, bước đầu đã tạo hiệu ứng tích cực trong quảng bá giới thiệu và cung cấp các sản phẩm đến người tiêu dùng trên toàn quốc và nước ngoài. Các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, có sức cạnh tranh và chỗ đứng trên thị trường như: Sản phẩm Chè Shan tuyết Hồng Thái, Na Hang; sản phẩm chè đen công nghệ CTC của Công ty CP chè Mỹ Lâm; Cam sành Hàm Yên; Bưởi đường Soi Hà Xuân Vân; cá đặc sản Na Hang, dưa lưới của Công ty TNHH MTV Sơn Dương GREEN FARM,...
  • Tuy nhiên, một số sản phẩm giao dịch qua sàn thương mại điện tử có số lượng chưa nhiều. (Nguyên nhân: do quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói chưa đáp ứng được yêu cầu; hình ảnh, nội dung giới thiệu sản phẩm chưa phong phú; các chủ thể sản xuất sản lượng còn ít; tốc độ tương tác trên các sản thương mại điện tử còn thấp). Để có thể giúp các mặt hàng nông sản chủ lực, các sản phẩm OCOP của tỉnh tiêu thụ tốt hơn trên các nền tảng sàn thương mại điện tử và đáp ứng được nhu cầu lớn của xã hội. Tỉnh có chủ trương, giải pháp như sau: 

+ Tiếp tục chỉ đạo triển khai Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 8/6/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị sản phẩm, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn VietGAP, hữu cơ, GLOBAl GAP, chứng nhận ISO theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng chỉ dẫn địa lý; đăng ký nhãn hiệu; từng bước đổi mới công nghệ sản xuất tiên tiến phù hợp, tăng cường chế biến sâu để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm của thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.

+ Chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nội dung kế hoạch số 227/KH-UBND ngày ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nông nghiệp, nông thôn. Nghiên cứu hỗ trợ tốc độ tương tác trên các sản thương mại điện tử.

+ Tổ chức các hội nghị thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, tập huấn, trang bị kỹ năng, hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Qua đó kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

+ Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sánh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.

Câu hỏi cùng chuyên mục