,

✍ Thủ tục hồ sơ để xin học để được cấp giấy chứng chỉ hành nghề thuốc bảo vệ thực

Đào Văn Bảy - Thôn Đồng Đi xã Kiến Thiết huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 0339996415. Email: bayd664@gmail.com
HỎI:

Em muốn xin học để cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

TRẢ LỜI:

Thông tin của bạn Chị cục trồng trọt và bảo vệ thực đã nhập vào danh sách học viên đăng ký. Khi nào đủ số lượng học viên để mở lớp chứng chỉ hành nghề thuốc bảo vệ thực Chi cục sẽ có thông báo đến bạn sau.

Câu hỏi cùng chuyên mục