,

Thư viện Video

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: 'Cần thêm nhiều sách hơn cho người nông dân'

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Cần thêm nhiều sách hơn cho người nông dân. Đề xuất đưa lúa - tôm vào đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Đẩy nhanh tiến độ thi công kênh thủy lợi hơn 654 tỷ đồng. Tuyên Quang thực hiện trồng hơn 2.000ha rừng.
Video không hợp lệ

Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam

Video khác