1. Thông tin thị trường nông sản trong nước định kỳ, tháng 4/2021
2. Thông tin thị trường trong nước định kỳ, tháng 3/2021
3. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2020    
4. Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021  
5. Thông tin thị trường nông sản tháng 11/2020
6. Thông tin thị trường nông sản định kỳ, số tháng 10/2020
7. Thông tin thị trường nông sản tháng 8/2020
8. Thông tin thị trường nông sản định kỳ, số tháng 7/2020
9. BÁO CÁO Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 20/7/2020 đến 31/7/2020
10. Thông tin thị trường nông sản định kỳ, tháng 6/2020
11. Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/4/2020 đến ngày 15/5/2020
12. Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp- Thủy sản năm 2020 và tiến độ thực hiện NQ 03/2016/NQ-HĐND (đến ngày 11/5/2020)
13. Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa dông đêm ngày 22 rạng sáng ngày 23/4
14. Báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trong điều kiện ảnh hưởng dịch Covid-19
15. Báo cáo kiết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và đề xuất thực hiện giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang