,

Văn bản, Báo cáo DTLCP

151. Báo cáo cập nhật tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 03/6/2019)
152. Báo cáo cập nhật tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 02/6/2019)
153. Báo cáo tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 01.6.2019)  
154. Báo cáo tình hình bệnh dịch tả lơn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( đến 16h ngày 31/5/2019)  
155. Báo cáo tình hình bệnh dịch tả lơn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( đến 16h ngày 30/5/2019)
156. Báo cáo Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( đến 16h ngày 29/5/2019)  
157. Báo cáo Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( đến 16h ngày 28/5/2019)
158. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Chiêm hóa ( tính đến 16 giờ ngày 27/5/2019)
159. Báo cáo Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Hàm Yên ( đến ngày 27/5/2019)
160. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 16h ngày 27/5/2019 )  
161. Báo cáo tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 26/5/2019
162. Báo cáo tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 25/5/2019
163. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( tính đến 16h ngày 24/5/2019)
164. Báo cáo Số 174/BC-SNN ngày 22/5/2019 về Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Vĩnh Bảo, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa