,

Công khai tài chính

76. Quyết định công bố công khai điều chỉnh giảm và giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 của Văn phòng Sở NN và PTNT
77. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở NN và PTNT
78. Về việc phê duyệt Đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
79. Thông báo công khai các đơn vị thu nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2019
80. Công khai quyết toán thu và sử dụng nguồn vốn của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang
81. Trả lời ý kiến cử tri xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá đề nghị: “Đầu tư, nâng cấp sửa chữa Công trình thủy lợi An Chua, xã Trung Hà để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho 6 thôn với diện tích 175ha, hiện nay công trình đã xuống cấp nghiêm trọng”.
82. Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020.
83. Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020
84. Công khai về Kế hoạch đầu tư năm 2020
85. Công khai về Kế hoạch vốn Nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020
86. Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang
87. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018
88. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018
89. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2017
90. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2017