1. Văn bản số 1563/SNN-BQLTL ngày 17/8/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên đề nghị: “Xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi thôn Cao Đường để phát triển sản xuất, hiện nay công trình đã xuống cấp nghiêm trọng”.
2. Văn bản số 1061/SNN-TL ngày 08/6/2022 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ chứa nước thủy lợi và công tác chuẩn bị ứng phó với mưa, lũ trong thời gian tới
3. Văn bản số 983/SNN-TTN ngày 31/5/2022 về việc trả lời ý kiến cử tri xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đề nghị: Sớm đầu tư công trình nước sạch cho thôn Đán Khao để cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trong thôn
4. Quyết định số 756/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 Về việc công bố công khai dự toán năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT  
5. Văn bản số 323/SNN-TL ngày 03/3/2022 về việc trả lời ý kiến cử tri xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương đề nghị: “Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng các tuyến mương nhánh tạo thuận lợi cho nhân dân trong sản xuất; Nâng cấp, sửa chữa các hồ, đập thủy lợi trên địa bàn xã Sơn Nam hiện đã xuống cấp, giảm hiệu quả sử dụng”.
6. Báo cáo số 407/BC-SNN ngày 20/10/2021 về việc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII    
7. Phản hồi thông tin phản ánh của Báo Lao động ngày 07/10/2021 và ngày 12/10/2021