1. Văn bản số 1581/SNN-TL ngày 18/8/2022 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị: “Đầu tư kè bờ sông để chống sạt lở tại địa điểm Khu di tích Chiến thắng Khe Lau trên địa bàn thị trấn Yên Sơn”.
2. Văn bản số 1585/SNN-TL ngày 19/8/2022 v/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị: “Tỉnh nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnhquy định mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 theo hướng bổ sung chính sách hỗ trợ xi măng, cát, sỏi để nhân dân thuận tiện thi công các tuyến kênh mương trong điều kiện không thể áp dụng cấu kiện kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn”.
3. Văn bản số 1565/SNN-TL ngày 17/8/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị: “Xem xét xử lý đoạn bờ suối Chả, kè suối Chả. Đoạn suối tiếp giáp giữa phường Hưng Thành và phường Tân Quang, cách đây một năm đã được Nhà nước kè suối cả 02 bên nhưng sau đợt lũ tháng 5, phía kè bên Tân Quang bị sạt lở khoảng 20 m, đá và lan can tụt xuống suối, làm hẹp dòng chảy, cẩn phải giải quyết ngay”
4. Văn bản số 1552/SNN-KL ngày 16/8/2022 trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIX đề nghị:“Khẩn trương thực hiện việc chi trả tiền khoán bảo vệ rừng năm 2021 và năm 2022 theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”.
5. Văn bản số 1553/SNN-KL ngày 16/8/2022 trả lời kiến nghị của cử tri xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị: “Xem xét tăng kinh phí khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng tham gia bảo vệ rừng vì hiện nay xã loại I, mức kinh phí 300.000đ/ha quá thấp”.
6. Văn bản số 1026/SNN-KL ngày 03/6/2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri xã Thượng Nông, huyện Na Hang “Đề nghị chuyển đổi một phần diện tích rừng phòng hộ sang rừng sản xuất trên địa bàn xã, để có quỹ đất thực hiện các dự án về hỗ trợ đất ở và đất sản xuất...”
7. Văn bản số 1020/SNN-TL ngày 03/6/2022 về việc trả lời ý kiến cử tri xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình đề nghị: “Xem xét có chính sách hỗ trợ người dân sử dụng nước sạch, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn kinh phí Nhà nước.
8. Văn bản số 982/SNN-TTN ngày 31/5/2022 Về việc trả lời ý kiến cử tri xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị: Xem xét lắp đặt hệ thống nước sạch tập trung cho 02 thôn Phiêng Thốc, Lũng Khiêng
9. Văn bản số 644/SNN-TL ngày 15/4/2022 v/v Trả lời ý kiến cử tri xã Tân Long, huyện Yên Sơn, đề nghị: Đầu tư xây dựng tuyến mương chung nối 2 xã Tân Long -Tân Tiến để phục vụ sản xuất”
10. Văn bản số 626 /SNN-KL ngày 14/4/2022 về trả lời ý kiến cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, đề nghị: Thực hiện cung ứng sớm giống cây lâm nghiệp chất lượng cao kịp khung thời vụ cho nhân dân, hiện nay tiến độ thực hiện còn chậm
11. Văn bản số 629/SNN-KL ngày 14/4/2022 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang Đề nghị “Xem xét điều chỉnh quy hoạch đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất trên địa bàn thôn Nà Luông, xã Yên Hoa
12. Văn bản số 623/SNN-BQL ngày 13/4/2022 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương đề nghị: “Hỗ trợ kinh phí cải tạo đoạn kênh mương tại thôn Cây Táu vì hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo cung cấp nguồn nước”.
13. Văn bản số 482/SNN-TTN ngày 24/3/2022 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa. Đề nghị: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung tại thôn Chản,xã Nhân Lý (xây dựng từ năm 2006 hiện nay xuống cấp, hư hỏng không cung cấp đủ nước sinh hoạt).   
14. Văn bản số 481/SNN-TTN ngày 24/3/2022 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị: Đầu tư, xây dựng bể lắng Lamen và bể chứa theo công nghệ mới để đảm bảo phục vụ cho nhân dân trong sinh hoạt hằng ngày.
15. Văn bản số 312/SNN-TL ngày 02/3/2022 v/v trả lời ý kiến cử tri xã Tân An, huyện Chiêm Hóa đề nghị: “Điều chỉnh kích thước cấu kiện bê tông đúc sẵn đảm bảo gọn nhẹ hơn, thuận tiện hơn trong việc vận chuyển, lắp đặt, vì cấu kiện này chủ yếu lắp đặt thủy lợi nội đồng, lượng nước ít, nặng khó vận chuyển”.