,

Thanh tra, kiểm tra - Khiếu nại - tố cáo

1. Kết luận thanh tra việc quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm công ích thủy lợi và nguồn thu từ dịch vụ thủy lợi khai thác đối với BQL CTTL xã Phúc Sơn, xã Hồng Quang huyện Lâm Bình
2. Kế luận thanh tra về kết quả thực hiện hỗ trợ cây giống lâm nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang đối với BQL dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Hàm Yên
3. Kế luận thanh tra về kết quả thực hiện hỗ trợ cây giống lâm nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang đối với BQL dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Yên Sơn
4. Quyết định số 773/QĐ-SNN ngày 31/12/2023 về việc công khai giao bổ sung dự toán kinh phí sửa chữa các Trạm bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang   
5. Quyết định số 403/QĐ-SNN ngày 02/06/2023 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
6. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thanh Tương, huyện Na Hang Đề nghị nhà nước quan tâm hỗ trợ các dự án phát triển sản xuấtnâng cao thu nhập cho nhân dân
7. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên đề nghị: “Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nạo vét lòng hồ chứa nước thôn Khánh Xuân để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất của Nhân dân”.
8. Quyết định về việc công bố công khai giao dự toán kinh phí vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớitỉnh Tuyên Quang năm 2023
9. Văn bản số 2124/SNN-TTBVTV ngày 28/10/2022 Về việc trả lời kiến nghị của cử tri phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang kiến nghị: “Hiện nay tổ dân phố 2 có 94 hộ dân ký hợp đồng nhận giao khoán (theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ) với Công ty cổ phần chè Sông Lô để trồng cây ngắn ngày, nhưng nhiều năm trồng cây ngô năng suất không cao và không được Công ty bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng. Những năm gần đây người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng (chủ yếu là cây Chanh tứ thì) cho năng suất cao và những hộ dân giàu lên nhanh chóng, nâng cao cao đời sống cho nhân dân. Song vì đất nhận khoán của Công ty chè là không được trồng cây dài ngày nên Tổng Giám đốc Công ty chè đã kiện một số hộ dân lên tòa án, hiện nay người dân rất hoang mang. Đề nghị cáccấp xem xét tạo điều kiện cho nhân dân được canh tác sản xuất”
10. Văn bản số 2119/SNN-TL ngày 28/10/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị: “Trong thời gian qua trên địa bàn thị trấn Lăng Can xảy ra nhiều đợt mưa lũ kéo dài, làm thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu, đất sản xuất của nhân dân. Đề nghị tỉnh bố tríkinh phí xây kè chống sạt lở để bảovệ diện tích đất sản xuất cho nhân dân...“
11. Văn bản số 1563/SNN-BQLTL ngày 17/8/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên đề nghị: “Xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi thôn Cao Đường để phát triển sản xuất, hiện nay công trình đã xuống cấp nghiêm trọng”.
12. Văn bản số 1061/SNN-TL ngày 08/6/2022 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ chứa nước thủy lợi và công tác chuẩn bị ứng phó với mưa, lũ trong thời gian tới
13. Văn bản số 983/SNN-TTN ngày 31/5/2022 về việc trả lời ý kiến cử tri xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đề nghị: Sớm đầu tư công trình nước sạch cho thôn Đán Khao để cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trong thôn
14. Quyết định số 756/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 Về việc công bố công khai dự toán năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT  
15. Văn bản số 323/SNN-TL ngày 03/3/2022 về việc trả lời ý kiến cử tri xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương đề nghị: “Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng các tuyến mương nhánh tạo thuận lợi cho nhân dân trong sản xuất; Nâng cấp, sửa chữa các hồ, đập thủy lợi trên địa bàn xã Sơn Nam hiện đã xuống cấp, giảm hiệu quả sử dụng”.