,

Công bố thông tin

106. Văn bản số 141/SNN-TTN ngày 01/02/2023 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên. đề nghị: Kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nước sạch trên địa bàn xã để bàn giao đưa vào sử dụng và chỉ đạo khắc phục những ảnh hưởng trong quá trình thi công công trình“
107. Văn bản số 125/SNN-KL ngày 19/01/2023 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang. Kiến nghị :“ Đề nghị rà soát lại việc quy hoạch rừng phòng hộ thôn 24 giáp thôn 25, hiện một số diện tích rừng sản xuất bên trên, rừng phòng hộ bên dưới”
108. Văn bản số 88/SNN-TL ngày 13/01/2023 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Kim Quan, huyện Yên Sơn đề nghị: “Đầu tư xây kè tuyến bờ sông bị sạt lở (từ khu Nà Lơi, thôn Khuôn Điển đến vực Hút, thôn Làng Hản).
109. Văn bản số 57/SNN-TL ngày 11/01/2023 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Quang, huyện Lâm Bình đề nghị: “Xem xét đầu tư kinh phí xây dựng kè tại khu vực bờ suối Nặm Giàng với chiều dài khoảng hơn 3.000 m“
110. Văn bản số 56/SNN-TL ngày 11/01/2023 v/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn đề nghị “Các cấp khảo sát có phương án chống sạt lở Soi Éo để giữ đất sản xuất cho nhân dân của thôn Vông Vàng 1“
111. Văn bản số 30/SNN-KL ngày 09/01/2023 v/v trả lời cử tri xã Yên Lâm huyện Hàm Yên đề nghị: “Xem xét, chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền khoán bảo vệ rừng của 6 tháng cuối năm 2021
112. Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX.  
113. Văn bản số 2156/SNN-KL ngày 02/11/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn kiến nghị: “ Xem xét điều chỉnh quy hoạch để chuyển đổi một số diện tích đất thuộc đất rừng phòng hộ ít sung yếu sang đất sản xuất, mà nhân dân đã canh tác từ trước khi được quy hoạch thành các loại đất rừng trên địa bàn xã, để người dân có đất sản xuất”.
114. Văn bản số 2148/SNN-KL ngày 01/11/2022 về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Khâu Tinh, huyện Na Hang kiến nghị “ Xem xét điều hỉnh quy hoạch để chuyển đổi một số diện tích đất thuộc đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ít sung yếu sang đất sản xuất, mà nhân dân đã canh tác từ trước khi được quy hoạch thành các loại đất rừng trên địa bàn xã, để người dân có đất sản xuất. ”
115. Văn bản số 2170/SNN-BQLTL ngày 04/11/2022 về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Phú, huyện Hàm Yên đề nghị: “Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang sớm khắc phục đoạn Xi phông qua suối, đồng cây Hồng, thôn Làng Soi, hiện tại đã bị sạt lở, để đảm bảo việc cung cấp nước sản xuất cho người dân”
116. Văn bản số 2135/SNN-TL ngày 31/10/2022 về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xãKhâu Tinh, huyện Na Hang đề nghị “Nghiên cứu, khảo sát, sớm đầu tư xây dựng công trình nước sạch sinh hoạt và hồ chứa nước tưới tiêu cho xã Khâu Tinh, để đảm bảo việc cung cấp nước sinh hoạt và nước sản xuất cho người dân”
117. Văn bản số 2119/SNN-TL ngày 28/10/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình kiến nghị Đề nghị tỉnh bố trí kinh phí xây kè chống sạt lở để bảo vệ diện tích đất sản xuất cho nhân dân
118. Văn bản số 2124/SNN-TTBVTV ngày 28/10/2022 về trả lời cử tri phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang kiến nghị về vấn đề giao khoán đất sản xuất nông nghiệp giữa Công ty cổ phần chè Sông Lô với các hộ tại Tổ dân phố 2, phường Đội Cấn
119. Kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022   
120. Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí vốn sự nghiệp năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quangcủa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn