,

Công bố thông tin

121. Văn bản số 2124/SNN-TTBVTV ngày 28/10/2022 Về việc trả lời kiến nghị của cử tri phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang kiến nghị: “Hiện nay tổ dân phố 2 có 94 hộ dân ký hợp đồng nhận giao khoán (theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ) với Công ty cổ phần chè Sông Lô để trồng cây ngắn ngày, nhưng nhiều năm trồng cây ngô năng suất không cao và không được Công ty bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng. Những năm gần đây người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng (chủ yếu là cây Chanh tứ thì) cho năng suất cao và những hộ dân giàu lên nhanh chóng, nâng cao cao đời sống cho nhân dân. Song vì đất nhận khoán của Công ty chè là không được trồng cây dài ngày nên Tổng Giám đốc Công ty chè đã kiện một số hộ dân lên tòa án, hiện nay người dân rất hoang mang. Đề nghị cáccấp xem xét tạo điều kiện cho nhân dân được canh tác sản xuất”
122. Văn bản số 2119/SNN-TL ngày 28/10/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị: “Trong thời gian qua trên địa bàn thị trấn Lăng Can xảy ra nhiều đợt mưa lũ kéo dài, làm thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu, đất sản xuất của nhân dân. Đề nghị tỉnh bố tríkinh phí xây kè chống sạt lở để bảovệ diện tích đất sản xuất cho nhân dân...“
123. Văn bản số 2135/SNN-TL ngày 31/10/2022 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Khâu Tinh, huyện Na Hang đề nghị: “Nghiên cứu, khảo sát, sớm đầu tư xây dựng công trình nước sạch sinh hoạt và hồ chứa nước tưới tiêu cho xã Khâu Tinh, để đảm bảo việc cung cấp nước sinh hoạt và nước sản xuất cho người dân”.  
124. Quyết định số 659/QĐ-SNN ngày 26/10/2022 về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    
125. Thông báo số 170/TB-SNN ngày 26/10/2022 về việc tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình và Phòng chống thiên tai thuộc Chi cục Thủy lợi
126. Công điện khẩn số 7061/CĐ-BNN-TY ngày 21/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
127. Quyết định số 655/QĐ-SNN ngày 25/10/2022 về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện dự án: Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp (WebGIS) phục vụ quản lý ngành và phát triển chuyển đổi số trong nông nghiệp đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang
128. Văn bản số 2015/SNN-QLCL V/v trả lời kiến nghị của cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên “Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng phân bón, thức ăn chăn nuôi gia súc, thuốc trừ sâu”
129. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 30/9/2022)
130. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (Luỹ kế đến ngày 30/9/2022)
131. Quyết định về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
132. Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
133. Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
134. Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2021
135. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2022