,

Tuyển dụng công chức, viên chức

61. Danh mục tài liệu tham khảo thi Viên chức 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nội dung: kiến thức chung
62. Thông báo thay đổi thời gian triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2019 vào các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
63. Thông báo triệu tập thí sinh có đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2019
64. Thông báo danh sách có đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2019 vào các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT  
65. Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức
66. Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển vòng 2 vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT  
67. Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019.    
68. Thông báo Kế hoạch tuyển dụng và tiếp nhận viên chức năm 2019
69. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2019
70. Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, tiếp nhận viên chức, cán bộ, công chức cấp xã vào làm công chức từ cấp huyện trở lên không qua thi tuyên năm 2017, 2018
71. Thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 và năm 2018
72. Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2017 vào Sở Nông nghiệp và PTNT
73. Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức năm 2018