Yên Sơn hình thành 4 vùng sản xuất nông nghiệp

Ngày 13-10, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Yên Sơn về việc triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Xác định Chương trình mỗi xã một sản phẩm là hướng đi bền vững nhằm nâng cao giá trị sản xuất cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời ...