,

Phát triển nông thôn

Hiệu quả điều động cán bộ cơ sở ở Sơn Dương

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, huyện Sơn Dương đã chú trọng khâu điều động cán bộ ở cơ sở. Nhiều cán bộ khi được điều động đã phát huy năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Tuyên Quang nỗ lực xuất khẩu nông sản

Một tin vui đối với ngành nông nghiệp Tuyên Quang là tới đây, có 7 sản phẩm nông sản sẽ được xuất khẩu sang thị trường Châu Âu. Đây là kết quả đáng ...