,

Thị trường nông sản

Khẳng định thương hiệu Nông sản Tuyên Quang

Tuyên Quang được biết đến với sự đa dạng của các sản vật đặc trưng làm nức lòng thực khách. Mỗi sản vật là sự kết tinh tình yêu lao động, sáng tạo, ...