,

Dịch bệnh

Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi ở huyện Lâm Bình

Ngày 7-6, Chi cục Chăn nuôi và Thú Y, huyện Lâm Bình đã công bố dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn. Như vậy, Lâm Bình là huyện thứ 6 trong 7 huyện, thành phố của tỉnh có đàn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.