,

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

Báo cáo Tình hình thiệt hại do mưa kèm dông lốc từ đêm ngày 16/9 rạng sáng ngày 17/9/2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Số liệu lũy kế đến 16h ngày 17/9/2022)

Diễn biến: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30-80mm. Có nơi mưa rất to như: Hùng Đức (Hàm Yên): 100mm; Yên Nguyên (Chiêm Hoá): 72,6mm.

I. Tình hình thiệt hại: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, Chiêm Hoá ghi nhận xảy ra thiệt hại như sau:

1. Thiệt hại về người: Không.

2. Thiệt hại về nhà ở:

- Thiệt hại một phần dưới 30%: 03 nhà (Huyện Hàm Yên).

3. Thiệt hại về nông nghiệp:

- Diện tích lúa bị ngập: 55,6 ha (Huyện Hàm Yên).

- Diện tích ngô, hoa màu bị ngập: 89,5 ha (Huyện Hàm Yên).

- Diện tích cây ăn quả bị ngập: 2,9 ha (Huyện Hàm Yên).

- Cây lâu năm bị ngập: 1,0 ha (Huyện Hàm Yên).

4. Thiệt hại về chăn nuôi:

- Gia súc bị thiệt hại: 12 con lợn bị sét đánh chết (Huyện Chiêm Hoá).

5. Thiệt hại về giao thông:

- Nhiều tuyến đường, cầu tràn giao thông trên địa bàn huyện Hàm Yên bị ngập: 09 điểm tại các xã (Thái Hòa, Thành Long, Minh Hương, thị trấn Tân Yên).

6. Ước giá trị thiệt hại: 331 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

II. Công tác chỉ đạo, khc phc thit hi:

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, Chiêm Hoá đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục nắm bắt tình hình diễn biến thời tiết và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”: chỉ đạo khơi thông kênh, mương, các vị trí bị ngập úng, chuẩn bị các biện pháp chăm sóc, phục hồi diện tích bị ngập sau khi nước rút; chỉ đạo các hạt giao thông phối hợp với UBND các xã cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các điểm cầu tràn, tuyến đường giao thông bị ngập để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Tuyên Quang tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại và báo cáo theo quy định./.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN

Tin cùng chuyên mục