,

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT

Ngày hôm qua (20/02), các khu vực trong tỉnh đã xảy ra rét hại với nhiệt độ trung bình ngày giảm xuống dưới 11 độ. Nhiệt độ thấp nhất đêm qua và sáng ...