,

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TRÊN KHU VỰC TỈNH TUYÊN QUANG

1. Diễn biến mưa 24h qua: Đêm qua và sáng nay (23/6) các khu vực trong tỉnh đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi có mưa rất to như: Tri Phú (Chiêm Hóa): 150mm; Đạo Viện (Yên Sơn): 139mm, Phúc Yên (Lâm Bình): 137mm, Tân Trào (Sơn Dương): 125mm.