Nhà máy thủy điện Tuyên Quang mở thêm một cửa xả đáy

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang mở tiếp 1 cửa xả sâu điều tiết lũ (tổng 2 cửa xả), để đảm bảo mực nước theo đúng quy định. Thời gian bắt đầu từ 14h ngày 4/11.

Lực đẩy xây dựng nông thôn mới

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh trong những năm qua đã tích cực chung tay, cùng các địa phương trên địa bàn thực hiện hiệu quả Chương trình xây ...