Sâu xanh bùng phát, ăn trụi lá rừng bồ đề

Khoảng 4ha rừng bồ đề của Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn (Tuyên Quang) bị sâu xanh ăn lá tấn công. Do mật độ sâu dày đặc, nhiều diện tích cây đã bị khô, chết.

Cảnh báo sâu, bệnh hại cây trồng

Thời tiết đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, tổng lượng mưa tháng 6 và tháng 7 thấp hơn trung bình nhiều năm ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng ...