,

Dự báo - Cảnh báo

Thông báo điều chỉnh xả nước hồ Thủy điện Tuyên Quang vào lúc 18h, ngày 12/6

Tin cùng chuyên mục