,

Dự báo - Cảnh báo

Hội nghị tổng kết Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Mở rộng phạm vi quản lý sâu keo mùa thu bền vững tại Việt Nam”

Sau 1,5 năm triển khai, dự án đã được hoàn thành với những kết quả rất đáng ghi nhận. Đã có 65 giảng viên TOT được đào tạo; 9 lớp huấn luyện nông dân nòng cốt (FFS) cho 270 nông dân và xây dựng thành công 02 mô hình quản lý tổng hợp sâu keo mùa thu (IPM/IPHM) với quy mô 10 ha tại các tỉnh Phú Thọ và Đồng Nai,…Đặc biệt, bộ tài liệu đào tạo cho giảng viên TOT và huấn luyện nông dân (FFS) về quản lý cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây ngô đã được xây dựng.

Thuỷ điện Tuyên Quang mở cửa xả lũ số 2

Hiện nay, khu vực thượng nguồn sông Lô, Gâm đang có mưa vừa đến rất to dẫn đến lưu lượng nước về hạ lưu tăng. Đài Khí tượng, thuỷ văn tỉnh Tuyên ...

Nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang xả lũ

Theo thông báo của các Công ty, Nhà máy thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, tình hình xả lũ và lưu lượng qua nhà máy trên sông Lô, Gâm như sau: Thuỷ điện ...