,

Dự báo - Cảnh báo

Phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa, ngô vụ Đông Xuân 2022-2023

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố và qua điều tra sâu bệnh trên lúa, ngô vụ Đông Xuân 2022-2023 cho thấy: Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại trên một số giống nhiễm như: BC 15, TBR225, HT1, J02, nếp... tỷ lệ bệnh nơi cao cục bộ từ 8-10% số lá; Rầy nâurầy lưng trắng lứa 1 đang phát sinh, gây hại mật độ nơi cao 200-300 con/m2; Sâu cuốn lá nhỏ lứa 1 đang phát sinh gậy hại rải rác, mật độ nơi cao 4-6 con/m2. Trên ngô sâu keo mùa thu phát sinh và gây hại trên ngô giai đoạn 6-8 lá.