,

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại lan rộng trên lúa mùa

Kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, sâu cuốn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh, lan ...