,

Tin hoạt động

Lâm Bình tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây trồng vụ Xuân

Xác định vụ Xuân là vụ chủ lực, quyết định đến kết quả sản xuất trong năm, bà con nông dân huyện Lâm Bình đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây trồng với quyết tâm hướng tới một vụ xuân thắng lợi.

Vụ Xuân năm 2024, huyện Lâm Bình gieo cấy 1.137,7 ha lúa, đạt 100,2% KH; 600,5 ha ngô đạt 100,3% KH; 1.412 ha lạc, đạt 100% kế hoạch. Để đảm bảo đạt năng xuất và sản lượng cây trồng vụ Xuân đề ra huyện Lâm Bình đã khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế và điều kiện sinh thái của từng vùng để có biện pháp canh tác phù hợp, có hiệu quả, đặc biệt khuyến khích người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng hữu cơ. Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện đang tích cực ra đồng bón phân, kiểm tra, thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại. Trong đó, trên 75% diện tích lúa được bà con nông dân sử dụng phân viên nén dúi sâu. Đến nay, 100% diện tích lúa, ngô, lạc… đã được chăm sóc, bón phân.

         Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa

 Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lâm Bình tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân chủ động bám sát đồng ruộng thường xuyên, kiểm tra, theo dõi những thông tin dự tính, dự báo tình hình dịch hại để phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Phấn đấu thực hiện đạt tổng sản lượng lương thực năm 2024 có hạt đạt gần 25 nghìn tấn, trong đó thóc 19.067 tấn; ngô 5.880 tấn./.

Trung tâm Khuyến nông

Tin cùng chuyên mục