,

Tin hoạt động

Trung tâm Khuyến nông tổ chức, triển khai các mô hình trên địa bàn tỉnh

Thực hiện kế hoạch khuyến nông năm 2024, Trung tâm Khuyến nông tổ chức triển khai, thực hiện các mô hình trên địa bàn tỉnh nhằm đưa các tiến bộ kỹ thuật về giống, kỹ thuật canh tác an toàn, sử dụng các loại chế phẩm sinh học gắn với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm...đến với người dân theo định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh.

Đơn vị xây dựng kế hoạch để thực hiện các mô hình, dự án gồm: Mô hình sản xuất chanh leo mới gắn với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, quy mô 02 ha tại huyện Hàm Yên; mô hình trồng Na giống mới theo tiêu chuẩnVietGAP, quy mô 02 ha tại huyện Sơn Dương; mô hình trồng tre lục trúc lấy măng gắn với phát triển du lịch sinh thái, quy mô 4,5 ha tại huyện Chiêm Hóa; mô hình ứng dụng công nghệ tưới kết hợp sử dụng phân bón qua hệ thống tưới tự động trên cây chè, quy mô 04 ha tại huyện Yên Sơn; mô hình liên kết trồng cây giổi lấy hạt gắn với tiêu thụ sản phẩm, quy mô 08 ha tại 02 huyện: Hàm Yên, Sơn Dương; mô hình nuôi cá đặc sản trong lồng trên sông, hồ thủy điện gắn với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, quy mô 05 lồng (108 m3 /lồng) tại huyện Na Hang;  Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình kinh tế  tuần hoàn  trong  chăn nuôi  trâu, bò thịt  gắn  với liên kết tiêu thụ  sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tuyên  Quang” giai đoạn 2023-2025; Dự án “Xây dựng mô hình trồng cây dược liệu theo tiêu chuẩn GACP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” tại tỉnh Tuyên Quang - tỉnh Yên  Bái, năm 2024, quy mô 15 ha trong đó tại tỉnh Tuyên Quang 10 ha cây Cát sâm triển khai trên địa bàn huyện Yên Sơn, Sơn Dương; Dự án “Xây dựng mô hình rải vụ thâm canh bưởi theo VietGAP tại các tỉnh miền núi phía Bắc” thực hiện tại tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2024 -2026, quy mô 05 ha ghép cải tạo, 05 ha  thâm canh, dự kiến thực hiện tại huyện Yên Sơn; Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi dê sinh sản tại Tuyên Quang” năm 2024, quy mô 50 con/5hộ, thực hiện tại huyện Lâm Bình; Dự án “Xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn thâm canh theo hướng quản lý rừng bền vững phục vụ chế biến và xuất khẩu” giai đoạn 2022-2024, quy mô 15 ha trồng mới và 20 ha thâm canh tại huyện Yên Sơn…

Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới cho hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức hội thảo, tham quan học tập mô hình kinh tế tuần hoàn gắn với liên kết sản xuất…

Thông qua các mô hình là cơ sở để đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo nông dân tại địa phương phát triển trong các năm tiếp theo và từ đó người dân có thể tham quan, học tập mở rộng trong sản xuất./.

Trung tâm Khuyến nông

Tin cùng chuyên mục