,

Phát triển nông thôn

Hội Nông dân tỉnh giải ngân 1,5 tỷ đồng thực hiện 3 dự án kinh tế

Trong 2 ngày 26 và 27-3, Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân 1,5 tỷ đồng cho 30 hộ hội viên vay thực hiện 3 dự án kinh tế, gồm: “Chăn nuôi trâu sinh sản” xã Hồng Quang (Lâm Bình), “Chăn nuôi bò sinh sản” xã Vĩnh Lợi và “Trồng và chế biến chè” xã Hợp Thành (Sơn Dương). Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương.

 

Hội Nông dân xã Hợp Thành (Sơn Dương) ra mắt mô hình chăm sóc và chế biến chè sạch.

Từ nguồn vốn vay đã góp phần hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên nông xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất và sản xuất hàng hoá, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân.

Ngay sau khi giải ngân, Hội Nông dân xã Hợp Thành (Sơn Dương) đã ra mắt mô hình “Chăm sóc và chế biến chè sạch”. Các thành viên tham gia mô hình cam kết không sử dụng thuốc trừ cỏ, thuốc kích thích; không vứt vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, túi ni lon, rác thải ra môi trường.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục