,

Phát triển nông thôn

Lần đầu tiên Tuyên Quang có sản phẩm được đưa vào Sách vàng sáng tạo Việt Nam

Theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Tuyên Quang có 1 sản phẩm vừa được đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Sản phẩm Trà Ngọc Thuý cấp đông của HTX Sử Anh.

Đó là sản phẩm “Trà Ngọc Thuý cấp đông" của HTX chè Sử Anh. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Tuyên Quang có sản phẩm được bình chọn, đưa vào Sách vàng. 

Sách vàng sáng tạo Việt Nam (thuộc Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) nhằm tôn vinh, cổ vũ các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học - công nghệ; công bố rộng rãi các công trình, giải pháp khoa học - công nghệ tiêu biểu, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân chuyển giao công trình, giải pháp khoa học - công nghệ ứng dụng vào thực tiễn. 

Anh Nguyễn Công Sử (bên trái) thu hái chè.

Năm 2023, có 79 công trình khoa học công nghệ tiêu biểu có tính ứng dụng, hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh và ứng dụng rộng rãi trong đời sống nhân dân được lựa chọn công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.
Lễ vinh danh sẽ được tổ chức vào ngày 6-12-2023 tại Hà Nội.

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục