Phát triển nông nghiệp hữu cơ, hướng đi bền vững cho nông dân huyện Hàm Yên

Hàm Yên là địa phương có nhiều lợi thế về đất đai, khí hậu để phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch, đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ với các sản phẩm chủ lực là cây cam sành, chanh tứ quý, thanh long, chè...đã định hình được vị thế, sản phẩm có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Hàm Yên mở ra hướng đi mới, từ đó phát triển hiệu quả, bền vững.

Mùa chè xuân trên núi cao Thổ Bình

Chè Shan Khau Mút ở xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) là một trong những giống chè cho chất lượng trà thơm ngon số một ở Tuyên Quang.