,

Nông nghiệp sạch

Nâng cao giá trị cho quả chanh

Với khát vọng nâng cao giá trị nông sản và sản xuất ra các sản phẩm hữu ích cho cuộc sống. Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ Cao Việt Bắc, thành phố Tuyên Quang thay vì chỉ xuất bán dưới dạng quả tươi đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại để sản xuất ra những sản phẩm được chế biến từ quả chanh, nhằm tăng giá trị nông sản.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục