,

Thư viện Video

Tin tức

Bộ trưởng BNN&PTNT

Trong ngành

Thời sự

Đảng - Đoàn thể

Chuyển đổi số

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nông nghiệp tốt

Thị trường nông sản

KHUYẾN NÔNG

Tin hoạt động

Tuyên truyền chính sách

Thông tin tuyên truyền

Cải cách hành chính

Hưởng ứng sự kiện

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Văn bản mới cập nhật

1. Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành công trình thủy lợi hồ Hoàng Khai, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang  
2. V/v lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 09/2023
3. Quyết định công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam

Công bố thông tin

1. Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban quản lý KTCT Thủy lợi Tuyên Quang
2. Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2023  
3. Quyết định phê duyệt danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025   

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH