,

Nông nghiệp sạch

Tuyên Quang có 70 sản phẩm nông sản chủ lực được bảo hộ nhãn hiệu

Ngày 13/5, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam, tôn vinh danh hiệu 'Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu'.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” cho các cá nhân tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Giai đoạn 2013 - 2023, ngành khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang đã triển khai tổ chức thực hiện 172 đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp bộ.

Các đề tài, dự án tập trung ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tổng kết, đánh giá thực tiễn nhằm cung cấp thông tin, luận cứ khoa học cho các cấp uỷ, chính quyền hoạch định, xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, khai thác các tiềm năng thế mạnh của tỉnh để phát triển du lịch.

Riêng trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, ngành khoa học và công nghệ đã có 292 sản phẩm/dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, trong đó có 70 sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và có 4 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý gồm: Cam sành Hàm Yên, chè Shan tuyết Na Hang, rượu ngô men lá Na Hang và bưởi Soi Hà Yên Sơn.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Giai đoạn tiếp theo, ngành khoa học và công nghệ Tuyên Quang sẽ tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trên các lĩnh vực, tạo bước đột phá về năng suất và chất lượng trong sản xuất hàng hóa các sản phẩm chủ lực, đặc sản, có giá trị kinh tế của tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững; đẩy mạnh xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm hàng hóa, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ...

Nhân dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” cho 14 cá nhân; tặng Bằng khen của Bộ cho 1 tập thể và 9 cá nhân. UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đã tặng danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang cho 15 cá nhân.

Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tin cùng chuyên mục