Công nhận xã Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày 16-7, huyện Yên Sơn đã công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
cho xã Thái Bình (Yên Sơn).

Qua 9 năm xây dựng nông thôn mới và 1 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã đã hoàn thành 18/18 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao và là 1 trong 2 xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh. Kinh tế - xã hội của xã có sự phát triển vượt bậc, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, diện mạo xã có sự thay đổi lớn theo hướng, sạch, xanh, sáng, đẹp. Toàn xã không còn nhà tạm, không còn hộ nghèo; tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm đạt trên 100%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 49,3 triệu đồng/năm, tăng gần 10 triệu đồng so với năm 2019; tỷ lệ gia đình văn hóa xã đạt 97%.

Thời gian tới, xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn, nông thôn mới nâng cao, xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu... Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2021.

Đồng chí Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh
tặng Bằng khen cho tập thể xã Thái Bình (Yên Sơn).

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân gia đình đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Sơn; UBND huyện Yên Sơn tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục