Khởi động Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức ra quân thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn. Đây là đề án lớn, cần sự vào cuộc tích cực của người dân để thực hiện tốt phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

Hàm Yên là huyện đầu tiên khởi động thực hiện đề án cho hành trình tiếp theo của chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Trong 5 năm tới, huyện Hàm Yên sẽ bê tông hóa 167 km đường thôn, 58 km đường nội đồng và xây dựng 32 cầu trên đường giao thông nông thôn.

Hàm Yên đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2025, do vậy việc sớm triển khai đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - đồng chí Mai Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên nhấn mạnh. Trong thời gian tới, huyện tập trung huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong dân để triển khai đề án hiệu quả theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, trọng tâm là vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công, sát sỏi chung tay làm nên những con đường chất lượng, bảo đảm kết nối giao thông đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển mới.

Người dân xã Chiêu Yên (Yên Sơn) ra quân thực hiện chương trình bê tông hóa đường nội đồng.    

Huyện Yên Sơn đã triển khai thực hiện đề án tại thôn Tân Tiến, xã Chiêu Yên trong những ngày tháng 5 đầy nắng. Sáng sớm ngày 20-5, người dân thôn Tân Tiến hồ hởi cùng nhau treo băng rôn, khẩu hiệu công trình chào mừng bầu cử tại con đường sắp được bê hóa phẳng lỳ. Đồng chí Phạm Văn Sáng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn phấn khởi nói, năm nay thôn bê tông hóa hơn 1km đường nội đồng để hoàn thiện hệ thống giao thông đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa của nhân dân. Thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân tự nguyện hiến đất làm đường.

Chị Phạm Hồng Thắm, một người dân trong thôn Tân Tiến đã hiến 130 m2 đất nông nghiệp phục vụ làm đường nội đồng. Chị Thắm phấn khởi nói, trước đây đường khó khăn lắm, việc thu hoạch mùa màng thật là vất vả. Được Nhà nước hỗ trợ xi măng, ống cống, bà con tự nguyện hiến đất làm con đường rộng 3 m, dài hơn cây số, hàng hóa vận chuyển thuận lợi hơn nhiều.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Chiêu Yên Mông Thanh Vấn cho biết, khi triển khai đề án này, người dân rất phấn khởi, đây là điều kiện tiên quyết để xã hoàn thành  thực hiện bê tông hóa 4,2 km đường giao thông năm 2021, phấn đấu giai đoạn 2021-2026 nâng cấp và làm mới trên 26 km đường.

Đồng chí Nguyễn Xuân Nho, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn cho biết, từ nay đến năm 2025, huyện Yên Sơn phấn đấu bê tông hóa 351,93 km đường giao thông nông thôn và đường nội đồng, xây dựng 49 cầu trên đường giao thông nông thôn. Ngay trong năm 2021 sẽ bê tông hóa 61,51 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 6 cầu trên đường giao thông nông thôn. Đây là đề án nhận được sự vào cuộc, đồng hành rất lớn của người dân, do đó, không khó để huyện hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra. Ngay sau bầu cử, huyện tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng chuẩn bị tốt việc vận chuyển xi măng, ống cống, cung ứng kịp thời để nhân dân các địa phương tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trần Văn Sang, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải cho biết, hiện nay, các huyện đã đấu thầu xong xi măng, ống cống, hiện sở đang hoàn thiện bản thiết kế cầu trên đường giao thông nông thôn để tổ chức ra quân đồng loạt trong tháng 6 tới. Trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh thực bê tông hóa ít nhất 1.080 km đường thôn và đường nội đồng, trong đó đường thôn 620 km, nâng tỷ lệ bê tông hóa đường thôn trên địa bàn toàn tỉnh sau khi thực hiện theo đề án này đạt trên 80%; đường nội đồng 460 km, nâng tỷ lệ bê tông hóa đường nội đồng trên địa bàn toàn tỉnh sau khi thực hiện theo đề án này đạt trên 60%. Đồng thời, thực hiện xây dựng ít nhất 200 cầu trên đường giao thông nông thôn.   

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục