,

Nông thôn mới

Ngày cuối tuần xây dựng nông thôn mới ở Hàm Yên

“Ngày cuối tuần cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới”- từ lâu đã trở thành nét đẹp trong lao động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân huyện Hàm Yên. Phong trào này đã và đang góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Video không hợp lệ

Ngày cuối tuần tại thôn Cây Thông, xã Hùng Đức…

Rất đông cán bộ công chức, viên chức và nhân dân tham gia lao động xây dựng nông thôn mới.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở địa phương này lại diễn ra sôi nổi.

Khắp các trục đường thôn, đường xóm, rồi đến nhà văn hóa, cán bộ cùng nhân dân tích cực tham gia các hoạt động như vệ sinh môi trường, trồng hoa…

Hoạt động “Ngày cuối tuần cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới” ở Hàm Yên được duy trì hơn hai năm qua đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng người dân chung tay bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Qua các buổi lao động cuối tuần đã tạo mối liên hệ mật thiết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, với nhân dân. 

Người dân thực sự là chủ thể, tự giác, đồng thuận, tự nguyện, tích cực tham gia thực hiện.

Phong trào “Ngày cuối tuần chung tay cùng với nhân dân xây dựng nông thôn mới của huyện Hàm Yên không đơn thuần là ngày cuối tuần, ngày bảo vệ môi trường… mà đã dần trở thành hoạt động văn hóa, gắn kết tình cảm, tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư, nhân lên hành động đẹp trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, góp phần sớm đưa Hàm Yên về đích huyện nông thôn mới trong thời gian tới./.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục