Nông dân Yên Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới

Huyện Yên Sơn hiện có 378 chi hội nông dân với 28.776 hội viên (chiếm 91,4% số hộ làm nông nghiệp). Theo đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, trong năm 2019, Hội Nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”.
 

Trong đó, trọng tâm là việc nâng cao vai trò chủ thể của nông dân trong tham gia xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng NTM, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng và giữ gìn đời sống văn hóa, môi trường ở nông thôn. Cùng với đẩy mạnh phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, tổ chức Hội các cấp tăng cường tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, các dự án kinh tế nhằm hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. 


Hộ nông dân Nguyễn Tiến Hưng (bên phải), chi hội thôn 4, xã Thái  Bình, huyện Yên Sơn nâng cao thu nhập từ mô hình nuôi gà thả vườn lông màu. 

Thái Bình và Kim Quan là 2 xã phấn đấu về đích NTM trong năm 2019. Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân huyện đã phối hợp tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền cho 100 chi Hội trưởng nông dân và trưởng các thôn bản tại 2 xã về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời, triển khai thực hiện 3 dự án: “Nuôi trâu sinh sản” và “Nuôi trâu thương phẩm”, “Trồng và chăm sóc cây nhãn” thuộc nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện được ủy thác cho 40 hộ hội viên nông dân 2 xã vay phát triển sản xuất với số tiền 1,7 tỷ đồng. Hội Nông dân huyện cũng đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng chính sách thẩm định cho 36 hộ gia đình hội viên nông dân xã Kim Quan vay 378 triệu đồng xây dựng 21 hầm bể biogas bằng vật liệu nhựa Composite, 15 công trình nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi. Được phân công phụ trách 6 hộ nghèo tại 2 xã, Hội đã phối hợp với các doanh nghiệp giúp 2 hộ nghèo vay 2 con bò cái sinh sản, hỗ trợ 3 hộ làm bể phốt tự hoại bằng vật liệu nhựa Composite; trực tiếp hỗ trợ 1 hộ nghèo 5 tạ xi măng sửa nhà bếp; phối hợp với các đơn vị của huyện hỗ trợ xây tường rào trị giá 24 triệu đồng tại các thôn của xã Kim Quan. 

Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được xác định là phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong xây dựng NTM của huyện. Năm 2019, các cơ sở Hội tổ chức cho 16.780 hộ hội viên nông dân đăng ký đạt hộ SXKD giỏi các cấp (đạt 100% kế hoạch). Đến nay, toàn huyện có 8.334 hộ hội viên nông dân SXKD giỏi các cấp (đạt 100% kế hoạch). Thông qua phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế... Phong trào giúp đỡ hội viên, nông dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế được các cấp hội phát động sâu rộng toàn huyện. Hội đã trực tiếp giúp đỡ 368 hộ hội viên nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 12,3% đầu năm xuống còn 8,28% hiện nay.

Gia đình anh Vũ Quang Vinh, nông dân thôn Gò Chè, xã Nhữ Hán là hộ nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh và cấp Trung ương. Với  mô hình nuôi cá thương phẩm, chăn nuôi lợn thương phẩm, gia đình anh đạt thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Anh cho biết, cùng giúp nhau có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững là trách nhiệm của hội viên nông dân, thời gian qua, mỗi năm anh đã tạo việc làm thường xuyên cho 6 đến 7 hội viên nghèo với thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng/người/tháng. Qua đó, giúp nhiều hội viên nông dân thoát nghèo bền vững. 

Tăng cường các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao trình độ, tay nghề và nâng cao thu nhập, các cấp Hội nông dân cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 17 lớp dạy nghề về kỹ thuật chăn nuôi cá, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kỹ thuật trồng nấm, sửa chữa máy nông nghiệp cho 595 học viên. Các cấp Hội nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý dư nợ lên gần trên 500,2 tỷ đồng với gần 9.000 thành viên vay vốn phát triển kinh tế. 

Phong trào “Chung sức xây dựng NTM” được Hội Nông dân các xã trên địa bàn huyện đã cụ thể hóa, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Trong năm qua, tiêu chí về môi trường rất khó thực hiện song đã được Hội Nông dân các cấp nỗ lực triển khai. Anh Ngô Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiến Bộ nhấn mạnh, trong năm 2019, Hội Nông dân phối hợp với UBND xã tập trung hoàn thành quy hoạch nghĩa trang Trung tâm của xã; tăng cường vận động, tuyên truyền các hộ gia đình hội viên xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; xây dựng bể thu gom, xử lý rác thải. Qua đó, nhận thức của hội viên, nhân dân được nâng cao. Kết quả, đã có 23 hộ gia đình xây dựng bể xử lý rác thải, 19 hộ gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Các chi hội đã huy động gần 360 hội viên tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa 2 bên lề đường.  

Với những nỗ lực trong xây dựng NTM, Hội Nông dân huyện Yên Sơn đã khơi dậy và phát huy tiềm năng của hội viên nông dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM ở địa phương.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục