Dồn sức về đích đúng hẹn

Theo kế hoạch năm 2021, toàn tỉnh có 7 xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đến nay, diện mạo nông thôn ở các xã đã có nhiều khởi sắc với hệ thống đường giao thông được bê tông hóa, nhiều nhà kiên cố được xây dựng, quy mô sản xuất hình thành theo chuỗi, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Về đích giao thông nông thôn

Với phương châm “Giao thông luôn phải đi trước một bước tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội”, các địa phương trong tỉnh đã dồn lực thực ...

Phát triển vùng chuyên canh ven đô thị

Thành phố Tuyên Quang đã quy hoạch, triển khai có hiệu quả các biện pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp vùng ven đô thị, hình thành các ...

Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Kim Bình

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, đời sống của người dân xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa ngày càng được nâng lên đáng kể. Với sự ...