Trường sinh đăng ký hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020

Trường Sinh là xã được sáp nhập trên cơ sở 02 xã Sầm Dương và xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Chương trình, thời gian qua cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã luôn quyết tâm thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn.

Xã Trường Sinh được sáp nhập vào tháng 01/2020 trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích xã Sầm Dương và toàn bộ địa giới xã Lâm Xuyên theo Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Là xã nằm ở phía nam huyện Sơn Dương, có tuyến đường huyện lộ đi qua, là điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu, buôn bán, trao đổi hàng hoá từ nhiều địa phương khác đến và phân phối đi nhiều nơi. Về lâu dài có thể đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ, chế biến nông - lâm sản... nhằm chuyển đổi lao động sản xuất nông nghiệp sang lao động nghề, dịch vụ và giải quyết việc làm cho lực lượng lao động tại chỗ, tăng thu nhập, giảm nghèo, cải thiện đời sống cho nhân dân trong xã.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngay sau khi được sáp nhập mới vào đầu năm 2020, Đảng ủy xã đã xây dựng và ban hành Nghị quyết để thực hiện Chương trình, đồng thời tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Trường Sinh và kiện toàn Ban Phát triển 11 thôn trên địa bàn xã.

Trao đổi với bà Dương Thị Phương Nhung, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã cho biết: Rà soát sau sáp nhập, xã Trường Sinh đã hoàn thành 14/19 tiêu chí, còn 05 tiêu chí chưa đạt chuẩn. Với truyền thống đoàn kết, nỗ lực cố gắng và tinh thần quyết tâm cao của cán bộ, nhân dân, năm 2020 xã Trường Sinh đã xác định mục tiêu phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới. Để tổ chức triển khai thực hiện, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể kịp thời xây dựng Nghị quyết, kế hoạch thực hiện các nội dung, chương trình về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò của các tổ chức Hội, gắn với đó là việc thực hiện các mô hình cụ thể như: “Thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Thắp sáng đường quê”, phong trào “Năm không, năm sạch”... Đồng thời, vận động nhân dân trồng hoa, cây cảnh ven các tuyến đường điểm, giữ vệ sinh cảnh quan môi trường nông thôn, hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động để tham gia thực hiện xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, các nội dung xây dựng nông thôn mới.


Ngày Chủ nhật xanh của Đoàn Thanh niên xã Trường Sinh

Bên cạnh đó cấp uỷ, chính quyền và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã xây dựng kế hoạch, phân công tập thể, cá nhân thực hiện các công việc theo thứ tự ưu tiên với các giải pháp cụ thể. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân triển khai, tích cực huy động, lồng ghép các nguồn lực, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất. Uỷ ban nhân dân xã lập kế hoạch chi tiết để thực hiện bảo đảm yêu cầu của từng tiêu chí quy định, nhất là những tiêu chí chưa đạt, tiêu chí cần hoàn thiện và tiếp tục phải giữ vững; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức xã để triển khai các nhiệm vụ đến nhân dân đảm bảo hiệu quả nhất.

Đến nay, xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí và toàn đảng, toàn dân xã Trường Sinh đang nỗ lực, quyết tâm phấn đấu nhằm sớm hoàn thành 05 tiêu chí còn lại (Giao thông, Cơ sở Vật chất văn hóa, Thu nhập, Nhà ở dân cư, Môi trường và An toàn thực phẩm); đồng thời củng cố, hoàn thiện 02 tiêu chí đã đạt (Quy hoạch, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn) để đạt chuẩn xã nông thôn mới. Có thể thấy, nền tảng lấy người dân làm trung tâm xây dựng nông thôn mới để phát huy hiệu quả vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện các tiêu chí gắn với đời sống sinh hoạt, sản xuất để đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc tạo động lực khuyến khích người dân chủ động thực hiện các tiêu chí thuộc trách nhiệm của mình: Nâng số nhà ở đạt chuẩn lên 97,4%, toàn xã chỉ còn 03 nhà tạm; phấn đấu nâng mức thu nhập từ 30 triệu đồng/người/năm 2019 lên trên 36 triệu đồng/người/ năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 6,7% năm 2020, hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 90%; đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu về đường thôn xóm, ngõ xóm, nội đồng trên 80%, đảm bảo tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện thường xuyên an toàn trên 95%, số thôn đạt chuẩn thôn văn hóa trên 70%, người dân chủ động tham gia bảo hiểm y tế trên 85%...

Song song với đó, việc lồng ghép hiệu quả nguồn vốn từ các Chương trình, dự án, đã góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã: Thủy lợi, Điện, Trường học, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Trạm y tế xã... Ngoài ra, tiêu chí về giáo dục, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh cũng luôn được chú trọng củng cố, duy trì và giữ vững đạt chuẩn qua các năm.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Trường Sinh tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, việc hoàn thành 05 tiêu chí còn lại, trong đó những tiêu chí thuộc trách nhiệm của người dân cũng đã và đang được người dân chủ động thực hiện để sớm hoàn thành trong năm 2020: Xóa 03 nhà tạm, dột nát; xây dựng nhà văn hóa thôn, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; thực hiện quản lý nghĩa trang theo quy hoạch, bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn, xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đường thắp sáng...


Phát triển sản xuất được đẩy mạnh ở xã Trường Sinh

Quyết tâm phấn đấu xã Trường Sinh hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 sẽ được đảm bảo thực hiện, đó là khẳng định của đồng chí Trưởng Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã. Hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới là mong mỏi từ lâu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng quê hương Trường Sinh không ngừng phát triển, gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để tiến tới những mục tiêu lớn hơn là hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu./.

Trần Gia Lam/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục