Vai trò người dân trong xây dựng nông thôn mới

Sau 4 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn và chất lượng cuộc sống của nhân dân nông thôn ngày càng được nâng cao. Tỉnh ta đã có 3 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; 7 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 21 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 92 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Hết năm 2014, bình quân thu nhập đầu người đạt gần 28 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 13,09%.

Khu dân cư thôn Cây Vạng, xã Hồng Lạc (Sơn Dương) ngày càng đổi mới, phát triển.
 

Khi người dân làm chủ

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngay từ những ngày đầu, tỉnh ta đã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân. Bài học “khó vạn lần dân liệu cũng xong” đã được triển khai vào chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, để huy động nguồn lực, phát huy dân chủ từ cơ sở và người dân làm chủ trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều tuyến giao thông lầy thụt cong queo, nay có người dân tham gia được nắn thẳng, đã giảm chi phí vật liệu (cát, sỏi, xi măng...) và công lao động. Ở thôn Mỏ Ché, xã Tân Trào (Sơn Dương), có 60 hộ đồng bào Nùng, đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng khi được tuyên truyền thấy được cái lợi từ bê tông hóa giao thông về thôn, bà con đồng lòng làm đường dài trên 4km. Riêng gia đình anh Hoàng Văn Nam là hộ khá của thôn đã tự nguyện góp 30 triệu đồng để làm đường. Phát huy vai trò người dân làm chủ trong xây dựng kết cấu hạ tầng, trong 2.409 km đường đã được bê tông trong tỉnh, nhân dân đã hiến 41.847 m2đất. Xác định xây dựng tuyến giao thông nội đồng để giải phóng đôi vai, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, nâng cao năng suất lao động. Nhiều nơi trong tỉnh bà con đã tự nguyện hiến đất, bỏ công đắp ruộng thành đường để tiện cho vận chuyển giống, vật tư ra ruộng và chuyển sản phẩm từ đồng về nhà. Điển hình là thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm (Lâm Bình), tuy ít ruộng, nhưng các hộ đã hiến 1.600 m2 đất ruộng để mở tuyến đường rộng 4m, dài trên 400m.
 


Nương chè của nhân dân thôn 12, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn).

Kinh tế phát triển

Nhiều địa phương trong tỉnh đã nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của nông dân để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Việc ưu tiên phát triển sản xuất nông sản hàng hóa và thực hiện một bước “tái cơ cấu ngành nông nghiệp” theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới đã tạo môi trường thuận lợi, người dân nêu cao tính tự chủ, tận dụng quỹ đất một cách có hiệu quả. Theo thống kê của ngành Nông nghiệp, thời gian qua tỉnh ta đã thực hiện 159 dự án được hỗ trợ sản xuất với tổng kinh phí 10,6 tỷ đồng, trong đó có 96 dự án trồng trọt, 55 dự án chăn nuôi, 8 dự án thủy sản. Nhiều dự án đạt hiệu quả, chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng cao. Với xã điểm Bình Xa (Hàm Yên) khi mới triển khai các hình thức sản xuất, xã lấy cây đậu tương và rau vụ đông là cây hàng hóa. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, bà con lại thiên về cây công nghiệp, giờ đây mía được mở rộng diện tích trên 240 ha. Để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ sản xuất theo Chương trình nông thôn mới, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình, dự án như: Chương trình 135, dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn để nhân dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Cùng với đó, triển khai cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại và chính sách sản xuất hàng hóa với một số cây trồng, vật nuôi. Riêng năm 2014, nguồn kinh phí hỗ trợ cho sản xuất hàng hóa lên tới gần 5 tỷ đồng, trong đó có 14 dự án về cây trồng; 59 dự án chăn nuôi và 13 dự án thủy sản.  

Liên kết tăng hiệu quả  sản xuất

Thông qua chính sách khuyến khích liên kết, liên doanh đẩy mạnh phát triển các loại hình tổ chức doanh nghiệp, HTX đã có nhiều mặt hàng nâng cao giá trị. Điển hình cho mối liên kết công - tư là HTX Vĩnh Tân, xã Tân Trào (Sơn Dương) sau khi củng cố đã tiến hành tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm (liên kết dọc). Kinh tế hộ thực hiện chăm sóc, thu hái nguyên liệu chè, HTX thu mua chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Để xây dựng thương hiệu sản phẩm, HTX “chung thuyền” với kinh tế hộ, tập trung nâng cao chất lượng ở từng khâu của quá trình sản xuất. Nhờ đó, sản phẩm chè Vĩnh Tân tham gia Liên hoan Festival Chè Thái Nguyên đã đoạt cúp “Búp chè vàng”. Có thương hiệu, chè Vĩnh Tân giá bán ra thị trường tăng lên gấp 2,5 lần so với năm 2012. Trong mối liên kết với doanh nghiệp chặt chẽ nhất là mô hình mía đường người dân ở vùng nguyên liệu và nhà máy cùng nhau chia sẻ lợi ích. Trong 7 xã điểm nông thôn mới của tỉnh hiện có 6 xã đều có các mô hình liên kết trồng mía với Nhà máy Đường. Đây là cách thức sản xuất hàng hóa bảo đảm tính bền vững.

Thực tiễn 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta cho thấy, nơi nào làm tốt công tác tuyên truyền, sâu sát cơ sở, phát huy vai trò tự chủ của người dân sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí. 

Tin cùng chuyên mục