Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Kim Bình

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, đời sống của người dân xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa ngày càng được nâng lên đáng kể. Với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền và nhân dân trong xã, Kim Bình đang từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Là địa phương có đến 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa đã nhanh chóng về đích nông thôn mới vào năm 2015. Xây dựng nông thôn mới được xác định là Chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Với thành quả đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình chính là cơ sở để xã hướng đến những mục tiêu cao hơn trong xây dựng nông thôn mới.

Triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, ngay từ những ngày đầu xã đã tập trung chỉ đạo các hội đoàn thể thể phối hợp với các thôn, xóm thực hiện tốt công tác tuyên truyền gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc tham gia thực hiện Chương trình. Phát huy hiệu quả, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, trong đó đặc biệt chú trọng các tiêu chí nâng cao như: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Hành chính công; Tổ chức sản xuất, Thu nhập, Môi trường. Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân lồng ghép với thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời, xã cũng tập trung thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án và tích cực huy động đóng góp của các HTX, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn để tạo nguồn lực tổng hợp xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đến nay xã Kim Bình đã đạt 12/18 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Năm 2021, xã thực hiện rà soát, lập các phương án bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp xã giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030, đảm bảo việc bổ sung, điều chỉnh phù hợp với các quy hoạch trong đồ án và đề án xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt. Các tuyến đường giao thông nông thôn được bảo trì thường xuyên, đảm bảo xanh, sạch, đẹp; có trên 40km kênh mương được cứng hóa, các công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Trường học trên địa bàn xã đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia và được đánh giá công nhận kết quả duy trì đạt chuẩn đến nay. Thu nhập năm 2020 đạt 36,1 triệu đồng/người/năm. Với quyết tâm, nỗ lực khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương, phấn đấu hết năm 2021, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạttrên 43,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,07%.

Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Kim Bình đã lựa chọn thôn Khuôn Nhự làm điểm để xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Trao đổi với ông Hoàng Văn Hùng, Trưởng thôn Khuôn Nhự cho biết: Với mô hình nông thôn mới sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn, thôn Khuôn Nhự đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế chính sách về xây dựng nông thôn mới, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia thực hiện Chương trình. Đồng thời, phân công đến từng tổ chức, cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, từng nhóm hộ gia đình để thực hiện theo lộ trình. Đối với các chỉ tiêu như: hàng rào, cổng ngõ, đường giao thông, vệ sinh môi trường, vận động sự đóng góp của người dân đi đôi với thành lập tổ tự quản thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Nhân dân thôn Khuôn Nhự đã đóng góp tiền, công lao động để bê tông hóa 475m đường giao thông nông thôn, nâng tổng số đường thôn đã bê tông hóa đạt 99%; lắp đặt trên 3.000m đường điện chiếu sáng.

Vườn gấc của gia đình ông Hoàng Văn Điệpthôn Khuôn Nhự, xã Kim Bình

Là người luôn đi tiên phong của thôn trong việc đưa các loại cây trồng mới vào sản xuất tại địa phương. Năm 2016, ông  Hoàng Văn Điệp, thôn Khuôn Nhự đã tìm hiểu qua các mô hình trồng trọt và nhận thấy cây gấc cao sản rất phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu nơi đây, đầu ra cũng ổn định. Với diện tích đất canh tác trên 1.500m2, ông  Điệp đã phá bỏ những cây trồng kém hiệu quả để phát triển trồng cây gấc cao sản. Nhờ chăm sóc tốt, mỗi vụgấc gia đình ông Điệp đã thu được trên 70 triệu đồng. Nhờ cây gấc mà gia đình Điệp và nhiều hộ trong thôn đã có kinh tế khá, giảm số hộ nghèo trong thôn. Là loại cây dễ trồng, thích nghi với thổ nhưỡng ở địa phương, nhẹ công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, từ khi trồng đến thu hoạch quả là 6 tháng, thời gian thu hoạch quả kéo dài từ 01 năm cho đến 02 năm, chu kỳ thu hoạch liên tục từ 10 đến 15 năm, thêm nữa là nhu cầu sử dụng của thị trường hiện nay đang rất lớn nên giá gấc thương phẩm luôn ở mức cao. Với giá bán gần 10 nghìn đồng trên 1kg, thương lái tới tận nơi mua. Hiện nay xã Kim Bình có gần 40 ha diện tích trồng gấc cao sản.

Khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương về điều kiện tự nhiên, Tổ hợp tác thanh niên trồng cây ăn quả có múi xã Kim Bình đã thu hút được 15 đoàn viên tham gia, tập trung trồng chanh tứ mùa và trồng bưởi. Tổng diện tích cây ăn quả có múi của Tổ hợp tác là 17 ha. Xác định chất lượng và niềm tin người tiêu dùng là yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững. Trong quá trình sản xuất, các thành viên Hợp tác xã luôn coi trọng sản xuất sạch, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích, thuốc diệt cỏ... Áp dụng phương pháp này tuy chi phí tăng gấp đôi nhưng đầu ra cho sản phẩm luôn rộng mở. Chỉ tính trung bình 10 canh tác sẽ cho thu nhập khoảng 2 tỷ đồng/năm. Qua đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho các gia đình đoàn viên, thanh niên, nâng cao tiêu các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là tiêu chí Thu nhập và Hộ nghèo.

Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí và hướng đến đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã Kim Bình đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa; giải quyết việc làm, giảm nghèo; chú trọng đến tái cơ cấu nông nghiệp, mở rộng phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, hình thành các mô hình liên kết trong sản xuất; đẩy mạnh đầu tư y tế, giáo dục; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế… để tạo sự chuyển biến mọi mặt trên địa bàn xãlà mục tiêu, động lực để Đảng bộ và nhân dân xã Kim Bìnhhoàn thành kế hoạch đã đề ra./.

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Thu Hương/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục