,

Nước sạch - VSMT

Phúc Ứng thay đổi từ thực hiện tiêu chí môi trường

Cuối năm 2018, xã Phúc Ứng (Sơn Dương) bắt đầu triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”. Tuy xuất phát chậm, nhưng xã đã hoàn thành các tiêu chí chương trình và góp phần trực tiếp để xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) vào năm nay.

Ưu tiên công trình nước sạch cho vùng khó

Nước sạch sinh hoạt là 1 trong 6 dịch vụ xã hội đang bị thiếu hụt tại nhiều vùng khó khăn. Giải quyết tình trạng này, Chương trình mục tiêu Quốc gia ...