,

Thị trường nông sản

Đẩy mạnh chế biến, nâng cao giá trị nông sản địa phương

Phát triển nông nghiệp gắn với chế biến được coi là một trong những giải pháp trọng tâm để giải quyết bài toán “được mùa mất giá” và nâng cao giá trị cho nông sản. Đây cũng là hướng đi mà xã Tân Thành, huyện Hàm Yên đang tập trung thực hiện.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục