,

Thị trường nông sản

Ký kết phối hợp xúc tiến, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Trong 2 ngày 25 và 26-5, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc và ký kết chương trình phối hợp với ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc về công tác xúc tiến, quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngành nông nghiệp 2 tỉnh Tuyên Quang và Vĩnh Phúc ký kết chương trình quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản.

Theo chương trình ký kết, 2 bên thường xuyên cung cấp thông tin về sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, đặc sản vùng miền, cơ sở sản xuất tiêu biểu, doanh nghiệp phân phối nông lâm thủy sản uy tín của địa phương; thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực để doanh nghiệp, người dân hai tỉnh biết, kết nối tiêu thụ; giới thiệu, khuyến khích, kết nối, thu hút các doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn giữa tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Vĩnh Phúc.

Hai bên cam kết thông tin kịp thời khi có sản phẩm nông, lâm, thủy sản sản có nguy cơ cao về mất an toàn thực phẩm để phối hợp quản lý, giám sát, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc và chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định...

Hiện tại đã có 3 công ty và tác xã nông nghiệp của Tuyên Quang liên kết sản xuất, cung ứng sản phẩm nông nghiệp cho tỉnh Vĩnh Phúc gồm: Hợp tác xã gia cầm Minh Tâm (Sơn Dương), Công ty TNHH một thành viên sản xuất và Thương mại Duy Phát (Yên Sơn), Hợp tác xã thủy sản Nhật Nam (Na Hang), HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Kiên Đài (Chiêm Hóa). Đây là tỉnh thứ 2 sau thành phố Hà Nội ngành nông nghiệp tổ chức ký kết chương trình phối hợp xúc tiến, quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục