,

Thị trường nông sản

Phát huy vai trò hợp tác xã trong xây dựng thương hiệu nông sản

Hợp tác xã được xác định là chủ thể quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Những năm gần đây, nhiều hợp tác xã tại Tuyên Quang đã có những nỗ lực, chủ động nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu nhằm tăng sức cạnh tranh cho nông sản trên thị trường trong và ngoài nước.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục