,

Thị trường nông sản

Hàm Yên thu trên 600 tỷ đồng tiền cam

Thông tin từ Trung tâm Cây ăn quả huyện Hàm Yên, đến thời điểm này, các trang trại, nhà vườn trên địa bàn huyện đã thu hoạch, tiêu thụ được 60.000 tấn cam quả, ước đạt thu trên 600 tỷ đồng, tăng khoảng 100 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021.